Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כלי מחקר: כלי מחקר

כלי מידע לסיוע במחקר בשטח במעבדה או במחקר קליני

שיתוף נתוני מחקר

"We can begin to characterize research data as a primary inputs or outputs from a research project. Examples of research datasets may include spreadsheets, transcripts, images, sensor and instrument output, gene sequences, survey responses, software source code, and video recordings."
source: databib.org

לפניכם רשימת אתרים ומאגרים העוסקים בשיתוף בנתוני מחקר גולמיים, בהם מציעים נתונים לשיתוף, או ביצירת סטנדרטים לרישום ושיתוף נתונים ועוד.

כנסים

מודל התקצוב של ות"ת

center

לקבלת אישור דירוג כתב העת לצורך פרסום ב-open access יש לפנות לאילנית בונה

 

מחקר בבית

היחידה לפיתוח אקדמי וקידום ההוראה

איך נכתוב את שם המוסד בפרסומים

כדי שהמדידה המדעית למוסד תהיה אמינה, וכדי שהמוסדות יזכו בהכרה ובתקצוב בהתאם
לפעילות המחקרית, החוקרים המפרסמים מתבקשים לציין את השייכות המוסדית בצורה ברורה באופן הבא:
bgulogo
אפשרות אחת – בשיוך משותף לאותו מחבר:

1Clinical Department / Division / Unit, Hospital name, and
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev,
Beer Sheva, Israel

אפשרות שנייה – בשני שיוכים (שיוך כפול) לאותו מחבר:


1Clinical Department / Division / Unit, Hospital name, town, Israel
2Academic Department (if there is),
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev,
Beer Sheva, Israel 

לדוגמא:


Clinical Department / Division / Unit,
Soroka University Medical Center,
Academic Department (if there is), 
Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev
Beer Sheva, Israel

Global Events List - RSS

Loading ...

מה במדריך?

לפניכם מקבץ מקורות מידע וכלי מידע לעזר במחקרים השונים בשטח, במעבדה ובמחקר הקליני.

לאלו מכם המעוניינים להשתתף במחקר מדעי כדאי לקרוא את הדברים הבאים. 

רשתות מחקריות

לפניכם אתרים בהם ניתן ליצור שיתוף פעולה מחקרי עם הקהילה הבינלאומית. למצוא אנשים, להכיר את עבודתם, ליצור איתם קשר וכד'.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.