Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כלי מחקר: חיות מעבדה

כלי מידע לסיוע במחקר בשטח במעבדה או במחקר קליני

ארגונים

חלופות לשימוש בבעלי חיים

מקטלוג הספרייה

מאגרי מידע מומלצים

ספרים אלקטרוניים

ספרים הנמצאים בבית החיות של הפקולטה

אתרים מומלצים

רווחת בעלי חיים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.