Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כלי מחקר: חיפוש עבודה

כלי מידע לסיוע במחקר בשטח במעבדה או במחקר קליני

עבודה לרופאים

עבודה במחקר

מכתבי פניה לתעסוקה

אקדמי CV טיפים לכתיבת

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.