Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

סוגי מחקר: הקדמה ומחקר עיוני

הקדמה

מטרתה של כל עבודה אקדמית להשיב על שאלת מחקר שהוצבה. השאלה אמורה להיות ברורה וממוקדת. מבנה העבודה בדרך כלל מחולק לחלקים/פרקים ובסיומה יש להציג רשימת מקורות (ביבליוגרפיה). 

עבודה מחקרית ניתן לחלק לעבודה עיונית ולעבודה אמפירית (מחקר כמותי ומחקר איכותני). בניגוד למחקר אמפירי, במחקר עיוני לא תמיד ישנה שאלה מפורשת אלא טיעון מרכזי שיכול להיכתב בתור עבודה פולמוסית או תיאורית. מחקר זה יכול לבחון נושאי מחקר מבחינה היסטורית, תיאורית וכדומה. עבודה עיונית מתבססת על מחקרים, מאמרים, ספרים, דו"חות, נתונים סטטיסטיים, סרטים, מסמכים וכדומה. 

מקורות ראשוניים ומשניים

מקורות ראשוניים 

הגדרה: מקורות שהינם דו"חות, עדויות, מסמכים, פריטים פיזיים וכדומה מקוריים, המתבססים על עדות ראשונה וראויות ישירות על תקופות, אירועים, חוויות וכדומה.  

דוגמאות: 

 • יומנים ומכתבים 
 • כתבי יד וספרי אוטוביוגרפיה 
 • נאומים וראיונות 
 • מסמכים פרלמנטריים, משפטיים רשמיים ומקוריים (כגון: תעודות, חוזים, קבלות, פרסומים ממשלתיים, נתוני מפקד, תיקי משפט, רישומים עסקיים וכו') 
 • תמונות, הקלטות וסרטונים (עדות ראשונה) 
 • מפות
 • חפצים מקוריים מהתקופה המדוברת: כלים, בגדים, מטבעות וכדומה  

מקורות משניים 

הגדרה: מקורות שהינם מספקים פרשנות, ביקורת, סקירה או ניתוח של אירועים על בסיס מקורות ראשוניים. מקורות אלו נוצרים לרוב אחרי האירוע, ומטרתם לתת ראייה רחבה שכוללת הצלבה ושימוש של מספר וסוגי מידע שונים.  

דוגמאות: 

 • ספרי היסטוריה 
 • ביוגרפיות 
 • סרטים דוקומנטריים 
 • מאמרי מחקר 

הגדרה, הסבר ודוגמא

מחקר עיוני הינו מחקר תיאורטי שמטרתו לפתח, ליצור, לאתגר ולמקד מושגים מודלים, תיאוריות, רעיונות, תכלילים או נקודות מבט חדשות. המחקר מתבסס על סינתזה של מקורות ראשוניים ומקורות משניים שנמצאים בשדה המחקר. 

Top of Form

דוגמא למחקר עיוני:

נושא עבודה: "ויוה לאס וגאס": אלביס פרסלי ותיירות לעיר לאס וגאס

שאלת מחקר: כיצד מתבטאת תרומתו של אלביס פרסלי בהתפתחות התיירות של העיר לאס וגאס 

מבוא

[הקדמה על הנושא הנבחר; מחקרים שנעשו בנושא הנבחר ומה חסר וכדומה]

פרק 1: אמצע שנות ה-1960

[התייחסות ליציאתו של הסרט VIVA LAS VEGAS בשנת 1964, שיר הנושא בסרט שבוצע על ידי פרסלי הפך להמנון הלא רשמי של העיר – לפרט על העיר בתקופה זו ומה קרה לעיר לאחר יציאתו של הסרט].

פרק 2: סוף שנות ה-1960 עד מותו של אלביס פרסלי (1977)

[התייחסות להופעות רצופות של אלביס פרסלי בעיר שהיו ברובן במלון יוקרה. מעריצים היו משריינים מקומות מראש כדי לראותו. כלומר מדובר בתיירות פנימית וחיצונית; שיתוף פעולה עם בית מלון, תקליטים ועוד].

פרק 3: ממותו של אלביס פרסלי ועד היום

[התייחסות לחקייני אלביס; השפעתה של תקשורת המונים בהנצחת דמות, למשל בסרטים: "ירח דבש בוגאס" (1992), "מה שקורה בווגאס" (2008), "בייבי בוס" (2017  ועוד].

דיון ומסקנות

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים (במידה ויש)

 

מקורות מידע למחקר עיוני

איזה מקורות נחפש לעבודה?

אם לא נמצאו מחקרים המשיבים על שאלת המחקר של העבודה הנוכחית, יש להצליב בין מחקרים אקדמיים לסוגי מקורות אחרים (לא-אקדמיים) כדי להשיב על השאלה.

אלביס פרסלי- ביוגרפיה – לא מחקר אקדמי, אולם הינו מקור לגיטימי להעשרת המחקר.  

מחקרים אקדמיים המתייחסים למקומו של פרסלי בתור אישיות בתרבות האמריקאית והגלובלית.

מחקרים אקדמיים על אלביס פרסלי ותרבות פופולארית (בזמן חייו ולאחר מותו). 

מחקרים אקדמיים על היסטוריה של עיר לאס וגאס, והתפתחות התיירות בעיר.

מחקרים אקדמיים על חקיינים של אלביס בלאס וגאס (קשור להנצחה ולחיקוי).

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501