For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: כללי

חיפוש שאלונים וכלי מחקר

שאלונים וסקרים מהווים בסיס למחקר בתחומים רבים. ישנם מספר קטלוגים ומאגרי מידע מקוונים שבעזרתם ניתן לחפש כלי מחקר (שאלונים, ראיונות, סקרים ועוד) ושיטת מחקר (כמותי, איכותני ועוד) בתחומי מדעי החברה, פסיכולוגיה ועוד. הקטלוגים ומאגרי המידע מתעדכנים בקביעות וכך גם רשימת כלי המחקר.

בחלק מאותם מאגרים ניתן למצוא מידע ביבליוגרפי על הכלי או השאלון ובחלקם את הכלי/השאלון המלא. 

במדריך זה נציג מספר אפשרויות לחיפוש שאלונים וכלי מחקר:

              שאלונים מתוך עבודות תיזה ודוקטורט של אוניברסיטת בן גוריון (דפוס ואלקטרוני)

                עבודות תיזה ודוקטורט מאחד המוסדות האקדמיות בארץ, שבהן נעשה שימוש בשאלון או בכלי המחקר.

               שאלונים וכלי מחקר מתוך מחקרים שנכתבו בארץ בתחומי החינוך ומדעי החברה הממופתחים במאגר של מכון סאלד.

               שאלונים וכלי אבחון בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה ובתחומי מחקר נוספים, שנבנו על ידי חוקרים מכל העולם.

 

 

צור קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501